Połącz z nr 605 671 522

Badania psychotechniczne
Szczecin,Kaszubska 4, woj. zachodniopomorskie
Pracowania psychologiczna ILK Irena Lebiecka - Konarska

Proszę o wcześniejsze umawianie się na psychotesty pod numerami telefonów
605-671-522,91 434 73 15
Psychotesty przeprowadzamy od poniedziałku do soboty !
Celem badań psychologicznych jest określenie predyspozycji osoby badanej do wykonywania określonej pracy (np. do prowadzenia pojazdu) czy posługiwania się bronią.

Badania psychologiczne można podzielić na kilka etapów.

W pierwszym etapie następuję sprawdzenie tożsamości osoby badanej i określenie celu badania (gdy nie ma skierowania na badanie psychologiczne). Po trym wstępnym etapie psycholog zbiera podstawowe dane dotyczące stanu zdrowia, samopoczucia w dniu badania, doświadczenia zawodowego oraz ogólnego funkcjonowania osoby badanej.
W kolejnym etapie badań psychotechnicznych (w zależności od celu psychotestów) mogą być badane np. :

  • zmysł równowagi (badanie przeprowadzone za pomocą równoważni,przeznaczone dla osób pracujących na wysokości)
  • widzenie w mroku oraz reakacja na oślepienie
  • widzenie przestrzenne (sprawdzana jest ocena wzajemnych odległości u badanego)
  • przebieg procesu decyzyjnego w kontekście postrzegania prędkości czy ruchu
  • szybkość czasu reakcji
  • szybkość i dokładność spostrzegania
  • koordynacja wzrokowo ruchowa
  • szybkość podejmowania decyzji pod presją czasu
  • odporność osoby na zmęczenie
Ostatnim etapem badania jest omówienie z psychologiem wyników badań i wydanie stosowanego orzeczenia.Badany otrzymuje także wskazówki odnoszące się do poprawy słabszych stron zdolności psychoruchowych,które mają odzwierciedlenie w wynikach badań.